“Dat is waar ik goed in ben en mij motiveert in een project.”

Martijn Haman

Energietransitie     MER     Omgevingsplannen     Vergunningen

‘Procedures en vergunningen zijn onlosmakelijk verbonden met ruimtelijke ontwikkeling. Het goed organiseren daarvan is een factor die het succes van een project mede bepaald. Kunnen schakelen tussen verschillende niveaus, van strategische aanpak tot de vertaling in een praktische uitwerking. Het in beeld brengen van risico’s die zich voordoen en daar vroegtijdig op anticiperen. En ondertussen tempo in het project houden en goed oog hebbend op de specifieke verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. Dat is waar ik goed in ben en mij motiveert in een project.’

Projecten van Martijn Haman