“Een interessante opgave gezien de voorgeschiedenis en wijzigende juridische context.”

Bestemmingsplannen Heiloo

2022-2023

De gemeente Heiloo bereidt de realisatie van een nieuwe aansluiting op de A9, woningbouwlocatie Zandzoom en de reconstructie van de Vennewatersweg voor. De bestemmingsplannen die eerder voor deze ontwikkelingen waren opgesteld zijn vernietigd door de Raad van State. Dit is reden voor werkorganisatie de BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) om in het hersteltraject voor deze bestemmingsplannen extra aandacht te besteden op de onderlinge samenhang tussen de plannen en het Raad van State proof maken.

Omniplanner Martijn Haman draagt hieraan bij door documenten te beoordelen op onderlinge consistentie, de (juridische) gevolgen van te maken keuzes inzichtelijk te maken, en te komen met concrete voorstellen en oplossingen. Deze rol sluit goed aan bij zijn interesse voor de planologisch-juridische aspecten van planvorming en zijn ruime ervaring op dit gebied.

Betrokken Omniplanner(s) bij Bestemmingsplannen Heiloo

Project- en proceduremanager