Privacy verklaring

Versie 23 mei 2023

Omniplan Nederland BV, gevestigd aan Daalseplein 101, 3511 SX te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Omniplan vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

1. Contactgegevens:
Omniplan Nederland BV
Daalseplein 101
3511 SX Utrecht
Tel: 06 82 75 35 91
www.omni-plan.nl

Algemeen manager mevrouw J. Diepbrink is de Functionaris Gegevensbescherming van Omniplan Nederland BV en bereikbaar via j.diepbrink@omni-plan.nl

2. Verwerking persoonsgegevens
Omniplan Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum Vitae
 • Sollicitatiegegevens
 • Correspondentie

Omniplan Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het contact opnemen middels telefoon of email om onze dienstverlening optimaal uit te kunnen voeren.
 • Het uitvoeren van en komen tot een overeenkomst.

Omniplan Nederland BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Omniplan Nederland BV) tussen zit.

3. Systemen
Omniplan Nederland BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen voor de verwerking van deze persoonsgegevens:

Digitaal Kantoor: CRM pakket voor het vastleggen van persoonsgegevens, documentmanagement, workflow, urenregistratie en facturatie. Microsoft applicaties: Het verzenden en opslaan van emailberichten en documenten.
Omniplan Nederland BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Omniplan Nederland BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. Website
Omniplan Nederland BV gebruikt alleen cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De website is beveiligd met een SSL-certificaat met bedrijfsgegevens. Zo weet u zeker dat de verbinding veilig is en vertrouwelijke informatie niet kan worden onderschept doordat het dataverkeer versleuteld is.

De website wordt beheerd door Omniplan Nederland BV en gehost door FDW Concept

5. Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Omniplan Nederland BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar info@omni-plan.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Omniplan Nederland BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Slotbepaling
Omniplan Nederland BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mevrouw Diepbrink: j.diepbrink@omni-plan.nl