Pijl

Wie zijn we?

Als er iets is wat Omniplan maakt, zijn het onze mensen. Betrokken collega’s die zaken niet nodeloos ingewikkeld maken. Wij nemen de tijd om te kijken wat er echt aan de hand is. Door steeds uit te zoomen en de juiste vragen te stellen, zien én maken we betere verbindingen. Vanuit onze rol als adviseur, proces-, project-, procedure-, programma-, omgevings-, of tendermanager brengen wij structuur en beweging: in processen, projecten en besluitvorming.

Leer ons kennen

php
Project- en omgevingsmanager
php
Project- en tendermanager
php
Omgevings-, project- en procesmanager
php
Omgevingsmanager
php
Directeur, project- en tendermanager
php
Omgevings- en projectmanager
php
Projectmanager
php
Projectmanager
php
Projectmanager
php
Projectmanager
php
Projectmanager
php
Project- en proceduremanager

Over onze rollen

Omniplanners werken aan projecten door het hele land. Elk project of proces is anders en daarom bewegen wij mee daar waar het nodig is. We streven naar een veelzijdig team met verschillende rollen, op deze manier kunnen we bieden waar behoefte aan is.

Projectmanager

Als projectmanager zijn we verantwoordelijk voor het betrekken van alle partijen op het juiste moment: opdrachtgever, projectteam en vakdisciplines. Ons doel is om projecten tot een goed einde brengen op zo’n manier dat iedereen zich er zo goed mogelijk in kan vinden. We bewaken de voortgang, werken integraal, communiceren tijdig en behalen zo resultaat. Dit doen we mét oog voor de omgeving.

Procesmanager

Als procesmanager zijn we aan zet om het proces te begeleiden rond een veranderend vraagstuk. Processen lopen soms heel anders dan gepland. We maken de juiste verbindingen en brengen verschillende perspectieven samen. Door in te spelen op de dynamiek en gelijkwaardigheid, zorgen we voor draagvlak, goede kwaliteit en voortgang. Zo houden we regie op uiteenlopende vraagstukken.

Programmamanager

Als programmamanager zetten en houden we koers voor het programma. We geven leiding aan verschillende projecten die bijdragen aan hetzelfde overkoepelende doel. We communiceren helder en hebben de voelsprieten uitstaan in de organisatie. We vormen de schakel tussen de projectleiders en de opdrachtgever. Onze helicopterview helpt om het overkoepelende doel te bereiken.

Proceduremanager

Als proceduremanager zijn we aan zet om vergunningen te werven. Wij zien dit niet als hindernissen. Vergunningen zijn een afsluiting van een goed voorbereidingstraject. Zo geven wij inzicht en houvast door in kaart te brengen welke procedures er nodig zijn. We geven advies en begeleiden vergunningstrajecten. Dit doen we met kennis van actuele wet- en regelgeving, passen we compenserende of mitigerende maatregelen toe en zorgen voor draagvlak uit de omgeving.

Omgevingsmanager

Als omgevingsmanager zijn we het aanspreekpunt voor de omgeving en alle betrokken partijen. We halen alle wensen en eisen op en vertalen deze naar belangen. We betrekken de omgeving in alle fases en zorgen voor de best gedragen oplossing binnen de gestelde randvoorwaarden.

Tendermanager

Als tendermanager zijn we verantwoordelijk voor het opstarten en begeleiden van (Europese) aanbestedingen. We doen dit zowel voor publieke als private partijen waarbij het voorkomen van belangenverstrengeling het uitgangspunt is. We betrekken tijdig de juiste partijen en afdelingen in het formuleren van het programma van eisen en het opstellen van de inkoopstrategie. We zorgen voor gedegen en volledige bestuurlijke besluitvorming en een herleidbaar beoordelingsproces.