“Omniplan ontwikkelt de aansluiting van het zonnepark op het openbare net.”

Netaansluiting zonnepark Noordermeerdijk

2021-heden

Zon Noordermeerdijk, eigendom van HVC en een aantal grondeigenaren, realiseert een groot zonnepark in de Noordoostpolder. Samen met Ecovolt, P4E Solutions en Energie&Infra Nederland ontwikkelt Omniplan de aansluiting van het zonnepark op het openbare net. De opdracht omvat de gehele scope van tracéstudie, definitief ontwerp, inventarisatie en verwerving van de benodigde vergunningen, vestigen van zakelijk rechten, begeleiden van de aanbesteding en realisatie van de aansluiting.

De bijdrage van de betrokken Omniplanners richt zich op de ruimtelijk en planologisch-juridische aspecten van de opdracht.

Betrokken Omniplanner(s) bij Netaansluiting zonnepark Noordermeerdijk

Project- en proceduremanager
Projectmanager
Projectmanager