“Het plan is niets, planning is alles”

–Dwight D. Eisenhower

Broannan Noordzij

Het plan is niets, planning is alles – Dwight D. Eisenhower. De ruimtelijke ordening in Nederland is continu onderhevig aan veranderende omstandigheden, inzichten en belangen. Hoe mooi uitgewerkt het plan ook kan zijn, de enige manier om ver te komen is door samen te werken met alle belanghebbenden. Want zoals de filosoof Zeno ooit zei: Je zult wijs worden door conversaties te hebben. Alleen door de verschillende belanghebbenden bij het proces te betrekken is het mogelijk om tot de beste oplossingen te komen, die voor iedereen werken. Precies hierin zit voor mij de leukste uitdaging. Om mensen te verbinden en samen naar de oplossingen te kijken zodat de belangen van mens en natuur verenigt kunnen worden. Dit door het creëren van een proces waarin beslissingen en beleid niet voor maar ook met alle belanghebbenden gemaakt wordt.

Projecten van Broannan Noordzij