‘Door een pas op de plaats te maken en goed te kijk en te praten help je een project juist te versnellen.

Tracé kabelverbinding Walstroom Amsterdam

2023-heden

Qirion/Liander is in Amsterdam bezig met het aanleggen van een 50 kV kabel door Amsterdam-Noord naar de cruiseterminal zodat aanmerende cruiseschepen kunnen worden aangesloten op walstroom. Met de aanleg van deze kabel is het niet meer nodig dat de schepen draaien op hun eigen brandstof als ze in de haven van Amsterdam liggen. De impact van deze schepen op het klimaat wordt daardoor verkleind. Ook zal de omgeving minder last van de uitstoot hebben, wat het leefcomfort vergroot. Dit project levert dus een belangrijke bijdrage aan het duurzamer en gezonder worden van de stad.

Omniplanners Broannan Noordzij en Joos de Bakker zijn bij dit project betrokken in de rol van omgevingsmanagers. Zij zijn verantwoordelijk voor het leggen- en onderhouden van contact met de verschillende stakeholders. Ook zijn ze betrokken bij het voorbereiden en plannen van verschillende opties voor het kabeltracé om de voortgang van het project te verzekeren. Daarnaast is Joos voor Port of Amsterdam ook betrokken bij de ontwikkeling van het transformatorhuis.

Broannan en Joos brengen structuur en overzicht aan in de ontwikkeling van het kabeltracé, dat door een stedelijk gebied met daarin diverse nieuwbouwopgaven loopt. Door vooruit te kijken en in verschillende scenario’s te denken wordt er geen vertraging opgelopen en wordt het project binnen het budget uitgevoerd. Wat voor deze Omniplanners het project leuk maakt is dat het positief bijdraagt aan het klimaat en de leefomgeving van veel mensen. Daarnaast helpen zij graag een opdrachtgever met een complexe opgave.

Betrokken Omniplanner(s)

Project- en procesmanager
Projectmanager