“Nederwiek is een nieuw windgebieden waar in totaal 6 GW aan vermogen opgewekt moet worden.”

Nederwiek 3

2022

In de in juni 2022 door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerde ‘Routekaart windenergie op zee 2030/2031’ zijn nieuwe windgebieden op de Noordzee aangewezen. Een van die nieuwe windgebieden is Nederwiek waar in totaal 6 GW aan vermogen opgewekt moet worden.

Het project Nederwiek 3 van TenneT is een van de 2 GW verbindingen waarmee het opgewekte vermogen naar het hoogspanningsnet op land wordt afgevoerd. Onderdelen van het project zijn de realisatie van een platform op zee waar de opgewekte wisselspanning omgezet wordt naar 525 kV gelijkspanning, een gelijkstroom kabelverbinding naar land, een nieuw te bouwen converterstation waar de gelijkspanning naar 380 kV wisselspanning wordt omgezet en de aansluiting op het bestaande hoogspanningsnet. De aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet is in Moerdijk of Geertruidenberg voorzien.

Omniplanner Martijn Haman is als senior projectleider vergunningmanagement betrokken bij dit project. Martijn brengt zijn kennis en ervaring van vergunningmanagement en offshore projecten in en zorgt voor de ruimtelijke planologische procedures. Het eindresultaat is de oplevering van het project in 2031 zodat elektriciteit opgewekt door het windpark naar land getransporteerd kan worden.

Doel is het tijdig verkrijgen van onherroepelijke besluiten waardoor de realisatie van het project volgens planning kan plaatsvinden.

Betrokken Omniplanner(s) bij Nederwiek 3

Project- en proceduremanager