“Het aanpalende perceel achter het politiebureau is inmiddels verkocht.”

Politiebureau Meer en Vaart

2019-2021

Het politiebureau Meer en Vaart biedt huisvesting aan operationele- en ondersteunende diensten en herbergt 1 van de 3 cellencomplexen in de gemeente Amsterdam. Sinds enkele jaren is de politie in gesprek met de gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West over herhuisvesting of renovatie van de huidige locatie. Deze gesprekken hebben vooralsnog geen structurele oplossing geboden.

Het aanpalende perceel achter het politiebureau is inmiddels verkocht en in het najaar van 2020 is de start voorzien van de bouw van een grootschalig wooncomplex. Deze ontwikkeling heeft impact op de bedrijfsvoering van de politie alsook de lopende gesprekken met de gemeente.

Omniplan ondersteunt de politieorganisatie op planologisch-juridisch vlak bij de herontwikkeling van het naastgelegen perceel en de mogelijke herhuisvesting op een nieuwe locatie.

Betrokken Omniplanner(s) bij Politiebureau Meer en Vaart

php
Project- en proceduremanager