‘Het waterstofnetwerk gaat zorgen voor een grote stap in de transitie naar duurzame energie.’

Waterstofnetwerk Noord-Nederland

2024-heden

Hynetwork gaat een waterstofnetwerk voor Noord-Nederland realiseren. Dit netwerk maakt deel uit van het landelijk waterstofnetwerk. In Noord-Nederland is het project opgedeeld in twee regio’s: Groningen en Drenthe-Overijssel. Als vergunningenmanager voor Waterstofnetwerk Noord zorgt Martijn Haman voor de regie op het vergunningenproces. Denk hierbij aan het in beeld brengen van de vergunningen, opzetten van de juiste vergunningenstrategie en het afstemmen met de projectorganisatie, bevoegde gezagen en EZK. Dit alles om te zorgen dat de realisatie volgens planning kan plaatsvinden.

Martijn komt helemaal tot zijn recht in dit project door zijn jarenlange ervaring met complexe planologisch-juridische projecten in de energietransitie. En wat hem enthousiast maakt? Dit landelijke waterstofnetwerk verbindt niet alleen de vijf grote industriële regio’s in Nederland met elkaar, maar ook het buitenland en de locaties voor waterstofopslag en import.

Meer weten over het Waterstofnetwerk? Lees hier meer.

Betrokken Omniplanner(s) bij Waterstofnetwerk Noord-Nederland

php
Project- en proceduremanager