“Een realisatie van batterij energieopslagsystemen en een project voor waterstofproductie”

Windpark Zeewolde

2019-heden

Windpark Zeewolde is een van de grootste windparken op land in Nederland. Het betreft een project waarbij 220 bestaande windturbines vervangen worden door 91 nieuwe turbines, waarmee 2,5 keer zo veel stroom wordt opgewekt. Bijzonder aan Windpark Zeewolde is dat deze mogelijk gemaakt wordt door een collectief dat bestaat uit meer dan 90% van alle bewoners, grond-eigenaren en -gebruikers in het gebied.

De rol van Omniplan is tweeledig. Enerzijds wordt er gezorgd dat alle vergunningen er op tijd zijn. Anderszijds wordt de afstemming met alle andere projecten in en om het projectgebied van circa 300 km2verzorgd. Er is bijvoorbeeld een grote woningbouwopgave die ingepast moet worden zonder dat dit tot stilstand van de turbines mag leiden. Het uiteindelijke resultaat is dat het Windpark op tijd operationeel is en weinig stilstand kent en het mogelijk maken van andere ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.

Betrokken Omniplanner(s)

Project- en procesmanager
Project- en proceduremanager