“Hollandse Kust (west Beta) is een van deze extra offshore windparken.”

Net op Zee – Hollandse kust (west Beta)

2019-2022

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken, op land en op zee. De aanleg van een elektriciteitsnet op zee is daar een belangrijk onderdeel van. De drie windgebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) moeten volgens het Energieakkoord in 2023 gerealiseerd zijn. In het huidige regeerakkoord is afgesproken dat daar tussen 2024 en 2030 nog eens 7 gigawatt aan windparken op zee bij komt. Hollandse Kust (west Beta) is een van deze extra offshore windparken. Omniplan is gevraagd om TenneT te begeleiden voor dit project.

Binnen het gebied Hollandse Kust (west) wordt o.a. het project Hollandse Kust (west Beta) ontwikkeld. Onderdelen van het project zijn de realisatie van een platform op zee, de elektriciteitsverbinding van het platform naar land en de uitbreiding van een nieuw te bouwen hoogspanningsstation nabij Wijk aan Zee. Vanuit Omniplan begeleiden een senior en assistent projectmanager verschillende onderdelen van dit project. Hiervoor wordt kennis en ervaring van offshore traceringen ingebracht en wordt gezorgd voor de ruimtelijke planologische procedures. Het resultaat is de oplevering van het project in 2025 zodat elektriciteit opgewekt door het windpark naar land getransporteerd kan worden.

Betrokken Omniplanner(s)

Project- en proceduremanager