“Ik vind het als planner belangrijk om een aantal stappen vooruit te denken en me te verplaatsen in de motivaties van de ander.”

Arne Kempers

Communicatie     Gebiedsontwikkeling     Leefbaarheid     Openbare ruimte en groen

‘Levendigheid en variatie maken stedelijke omgevingen interessant. Ruimtelijke ordening is van groot belang om deze kwaliteiten te waarborgen in de stedelijke omgeving van morgen. In zowel Nederland, Denemarken en Zweden heb ik meegewerkt aan stedelijke onderzoeksprojecten en participatieprocessen met enthousiaste collega’s die deze overtuiging met mij delen. Door te luisteren naar de ander, de juiste vragen te stellen en georganiseerd werken, worden zulke ondernemingen een succes.

Net als bij schaken, vind ik het als planner belangrijk om een aantal stappen vooruit te denken en me te verplaatsen in de gedachten en motivaties van de ander. Planning is echter geen strijd, maar veel meer een samenspel waarbij — door juiste zetten en goede communicatie — alle partijen als winnaar eindigen.’

Projecten van Arne Kempers