“Veel kades zijn meer dan 100 jaar oud.”

Vernieuwing kademuren Amsterdam

2019-heden

Amsterdam is onlosmakelijk verbonden met het water. De stad bestaat uit veel kades en bruggen. In totaal is er zo’n 600 kilometer kademuur. Veel kades zijn meer dan 100 jaar oud en aan het einde van hun levensduur en in slechte staat. Om de stad veilig, bereikbaar en leefbaar te houden, is er actie nodig. Het programma onderzoekt, monitort en vernieuwt daarom bruggen en kademuren. Manou Roomer en Arne Kempers werken als Omgevingsmanagers aan deze complexe en langdurige opgave.

Een flink deel van de kademuren ligt in de historische binnenstad. De projecten van Manou liggen dan allemaal in het centrum. In het uitvoeringsteam van de kadevernieuwing is Manou het aanspreekpunt voor de omgeving en betrokken partijen. Vanaf het moment dat een kademuur in het projectteam komt, wordt het ontwerp opgesteld en uitvoering voorbereid. Manou kijkt, waar mogelijk, of wensen en eisen uit omgeving meegenomen kunnen worden. Dit kan best een uitdaging zijn in een drukke binnenstad. Haar kennis over de openbare ruimte in binnenstedelijk gebied en hoe daarbij de omgeving te betrekken komen hierbij goed van pas.

Ook Arne werkt als Omgevingsmanager aan de voorbereiding en uitvoering van de kademuren. Veel kademuren zijn al in uitvoering. Arne haalt veel energie om aan deze enorme opgave te werken. Maar het biedt ook kansen voor de toekomst. Zoals het vernieuwen en vergroenen van kades en straten. Arne kijkt altijd hoe opgaves samen kunnen gaan en hoe zo goed mogelijk rekening te houden met alle belangen. Om uiteindelijk een kademuur weer helemaal opgeknapt en sterk op te leveren.

Meer weten over projecten van ‘Programma Bruggen en Kademuren’? Ga dan naar de website van de gemeente Amsterdam.

Wil je meer lezen over de achtergronden van het werk aan de bruggen of kademuren? Kijk dan op de verhalenwebsite.

Betrokken Omniplanner(s) bij Vernieuwing kademuren Amsterdam

php
Omgevingsmanager
php
Omgevings- en projectmanager
php
Projectmanager