“De opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor het realiseren van meer dan 400 projecten en programma’s in Amsterdam.”

Secretaris ambtelijk opdrachtgevers V&OR Amsterdam

2019-2023

De afdeling ambtelijk opdrachtgeverschap vormt de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie van de Gemeente Amsterdam. De portefeuilles van plusminus 18 ambtelijk opdrachtgevers zijn gebiedsgericht en thematisch georganiseerd. De opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor het realiseren van meer dan 400, doorgaans omvangrijke en complexe projecten en programma’s, in Amsterdam. De opdrachtgevers werken zowel vanuit het belang van de gehele stad als vanuit het belang van de projectomgeving. Ze doen dat integraal, transparant en met een belangrijke rol voor de burger (participatie). De ambtelijk opdrachtgevers hebben een afdelingshoofd en worden ondersteund door managementassistenten en secretarissen.

Arne Kempers is als secretaris verantwoordelijk voor het overzicht in de projectenportefeuille, capaciteit en de relatie daartussen. Ook geeft hij gevraagd en ongevraagd advies. Hierin worden trends, ontwikkelingen en rode draden in de gaten gehouden die van belang kunnen zijn voor succesvol opdrachtgeverschap. Hieruit komen initiatieven, procesverbeteringen voort, en waar nodig worden er adviezen of besluiten opgesteld.

Arne doet bovendien verbetervoorstellen voor de (door)ontwikkeling van de afdeling en het ambtelijk opdrachtgeverschap. Zowel extern (partijen buiten gemeente Amsterdam), als intern (binnen de gemeente) wordt er gewerkt aan verbeteringen van processen, instrumentarium en instructies.

Betrokken Omniplanner(s)

Projectmanager