“De inrichting van het Tolhuistuingebied hangt sterk af van de komst van de uiteindelijke ontwikkeling van Sprong over het IJ.”

Tijdelijke inrichting Tolhuistuingebied

2021-heden

Het Tolhuistuingebied is een drukke plek in de stad. Het gebied wordt intensief gebruikt vanwege onder andere de aanlanding van de pontverbinding Amsterdam Centraal Station en Buiksloterweg en de verschillende horecagelegenheden die er gevestigd zijn.

De inrichting van het Tolhuistuingebied hangt sterk af van de komst van de uiteindelijke ontwikkeling van Sprong over het IJ. Het gebied behoort bijvoorbeeld tot het zoekgebied van een eventuele voetgangerspassage en het eventuele metrostation Sixhaven zou direcht aan de overkant komen. Daarom worden voor dit gebied voorlopig ook geen grootschaligenieuwe plannen gemaakt. Wel wordt er ruimte gereserveerd voor de inpassing van een gelijkrichterstation voor de te elektrificeren ponten, worden er meer fietsparkeerplekken ingepast en de aanrijdroutes van het logistiek vervoer verbeterd. Ook kijkt de gemeente naar het verbeteren van de zichtbaarheid van en de toegang tot de Tolhuistuin.

Omniplanner Arne Kempers is als projectmanager betrokken bij de tijdelijke herinrichting voor het Tolhuistuingebied. Arne is verantwoordelijk voor het komen tot een ontwerp, samen met de verschillende diensten van de gemeente en de direct betrokkenen.

Betrokken Omniplanner(s)

Omgevings- en projectmanager
Projectmanager
Projectmanager