“Het nieuwe ontwerp voor de openbare ruimte van het Sierplein moet samen met de omgeving worden vormgegeven.”

Integrale pleinenaanpak Amsterdam Nieuw-West

2019-2020

Amsterdam Nieuw-West is sterk in beweging. De openbare ruimte van winkelgebieden in Nieuw-West wordt door de gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw-West aangepakt. Vanuit Omniplan zijn junior projectmanagers betrokken bij verschillende pleinen/winkelgebieden: het Sierplein, Winkelcentrum Nieuw-Sloten en Tourniairestraat e.o.

In 2022 wordt het Sierplein ingrijpend gerenoveerd. De wens van het stadsdeel Nieuw-West is om met de renovatie van het plein een extra impuls te geven aan Slotervaart gericht op sociale cohesie, de economische positie en veiligheid. Het nieuwe ontwerp voor de openbare ruimte van het Sierplein moet samen met de omgeving worden vormgegeven. Voor deze werkzaamheden is vanuit Omniplan Arne Kempers als een junior projectmanager betrokken. Een eerste stap is het opstellen van de integrale aanpak. Om vervolgens de verschillende fases van het ontwerpproces met de nodige participatie momenten te organiseren.

Voor de herinrichting van de Tourniairestraat en omgeving wordt samen met de buurt ook een nieuwe inrichting gemaakt. De centrale opgave voor de Tourniairestraat en omgeving is om het veiliger te maken en dat iedereen weer fijn gebruik kan maken van de buitenruimte. De ruimte kan zich ontwikkelen als een klein, intiem en gezellig park of pleintje aan de achterkant van het drukke Sierplein. Arne Kempers vormt als junior projectmanger hier een verbinding met de ontwikkelingen op het Sierplein en organiseert ook de participatiemomenten met de buurt.

Om winkelcentrum Nieuw-Sloten klaar te maken voor de toekomst is een herinrichting van de openbare ruimte nodig. Met een herinrichting kan het plein zich ontwikkelen tot een klimaatbestendig, intiem en gezellig wijkcentrum waar bewoners graag verblijven en elkaar ontmoeten. Manou Roomer ondersteunt vanuit Omniplan dit project in de verschillende fases van het PBI en organiseert de participatie stappen.

Foto van gemeente Amsterdam.

Betrokken Omniplanner(s) bij Integrale pleinenaanpak Amsterdam Nieuw-West

php
Omgevings- en projectmanager
php
Projectmanager
php
Programma- en Projectmanager