“Anders willen betekent simpelweg anders doen.”

Yannick Hendrix

Huisvesting van aandachtsgroepen     Leefbaarheid     Ontwikkelbuurten     Sociale integratie

‘In mijn vrije tijd ben ik constant op zoek naar verandering. Nieuwe plekken om te bezoeken, nieuwe mensen om te ontmoeten en nieuwe hobby’s om te ontdekken. Zo heb ik ook mijn passie voor yoga ontdekt. Mijn drive voor verandering en innovatie kenmerkt mijn inzet als projectmanager. Anders willen betekent simpelweg anders doen! Ik denk graag buiten de kaders en krijg energie van nieuwe ideeën. Deze ideeën breng ik in de praktijk door zowel mens- als resultaatgericht te werk te gaan. Door mij in te leven in visies van andere partijen probeer ik tot compromissen te komen. Projectmanagement is écht mensenwerk.

Ik ben als stadsgeograaf gemotiveerd om kwetsbare bewoners zoveel mogelijk te ondersteunen. Ik bestudeer hun behoeftes en ontwikkel voor hen de ideale ruimtes. Hierbij zoek ik graag de verbinding met het sociale domein, waarbij ik uitvogel wat kwetsbare bewoners nodig hebben om mee te kunnen doen aan de samenleving. Als yogi bewaar ik in mijn werk de rust en het overzicht, en bevorder ik de samenwerking door alle belangen te behartigen en mee te nemen in het proces.’

Projecten van Yannick Hendrix