“Het is mooi om samen met Omniplan collega’s een belangrijke rol te hebben in een politiek gevoelig project dat zo’n duidelijke invloed heeft op de directe leefomstandigheden van kwetsbare groepen.”

Realisatie opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen

2022-heden

Door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn enorme vluchtelingenstromen naar Nederland op gang gekomen. Het is inmiddels duidelijk dat de oorlog nog lang niet voorbij is en daarom heeft iedere gemeente vanuit het Rijk een wettelijke taak om woningen voor vluchtelingen te realiseren. Zo ook de BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo).

Omniplan draagt met een team van projectmanagers bij aan het realiseren van semipermanente woonruimte voor Oekraïners in de BUCH-gemeenten. Menno Schermer, Isabel Kuipers en Yannick Hendrix hebben alle drie de drive om zich in te zetten voor deze kwetsbare groepen in de maatschappij en nemen binnen dit project een groot en divers projectteam op sleeptouw. Menno is als projectleider met een strategische blik, verantwoordelijk voor de stappen die binnen dit project gezet moeten worden. Hij weet complexe en tegenstrijdige belangen van bestuurders, private partijen, bewoners en vluchtelingen met elkaar te verbinden. Isabel is als projectmanager de rechterhand van Menno bij vraagstukken binnen het fysieke domein. Op een doelgerichte manier zorgt zij dat de adviezen en wensen van de bestuurders tot uitwerking komen. Daarnaast onderhoudt zij het contact met de eigenaren van opvanglocaties en regelt zij samen met Yannick de verbouwingen en de inrichting. Yannick verzorgt verder de samenwerking tussen het fysieke en het sociale domein binnen dit project. Hij zorgt dat er rekening wordt gehouden met de sociale wensen die vluchtelingen hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Betrokken Omniplanner(s)

Programma- en Projectmanager
Projectmanager
Projectmanager