“Niet te vroeg, maar vooral niet te laat met de verschillende partijen aan tafel zitten.”

Thijs de Muinck

Gebiedsontwikkeling     Openbare ruimte en groen     Politiek-bestuurlijke trajecten     Stakeholderanalyse en -management

‘Niet te vroeg, maar vooral niet te laat met de verschillende partijen aan tafel zitten. Niet wanneer er alleen nog maar sprake is van “zou kunnen”, want dat leidt slechts tot ruis. Maar het bericht “er is besloten dat” is evenmin constructief. Door op het goede moment mensen mee te nemen in het proces ontstaat draagvlak voor verandering. Daarbij is het afstand nemen van eigen paradepaardjes en het formuleren van gedeelde belangen uiteraard essentieel.’

Thijs is als associé verbonden aan Omniplan.

Projecten van Thijs de Muinck