‘Het is de ambitie om Buiksloterham te ontwikkelen tot een voorbeeldwijk op het gebied van duurzaamheid en circulariteit met een hoge dichtheid aan woningen.’

Gebiedsontwikkeling Buiksloterham Openbare Werken

2022-heden

Buiksloterham transformeert van een industrieel bedrijventerrein naar een circulaire stadswijk gericht op wonen en werken. Het gebied aan de IJ-oever in Amsterdam Noord is een van de grootste ontwikkellocaties voor de bouw van nieuwe woningen in de stad. In totaal is er plaats voor ongeveer 8.600 woningen. In 2020 is de Herijking Investeringsnota Buiksloterham vastgesteld met als doel versnelling van de transformatie en verhoging van de duurzaamheidsambities. De ontwikkeling van het gebied loopt door tot medio 2033.

Het is de ambitie om Buiksloterham te ontwikkelen tot een voorbeeldwijk op het gebied van duurzaamheid en circulariteit met een hoge dichtheid aan woningen. Tegelijkertijd dient het productieve karakter van Buiksloterham behouden te blijven en wordt het gebied ontwikkeld in samenhang met de omliggende wijken.

Vanuit Omniplan werkt Anne als junior projectmanager openbare werken aan de gebiedstransformatie van Buiksloterham. Zij werkt mee aan het realiseren van openbare ruimte in Buiksloterham, waarin een hoge ambitie wat betreft circulariteit (80%) en vergroening ligt. Zo werkt ze bijvoorbeeld aan het realiseren van een groene oever aan het IJ en aan het ontwikkelen van een ecologische zone aan het Johan van Hasseltkanaal. Deze projecten passen goed bij de ervaring, ambitie en passie van Anne: het bijdragen aan een duurzame en groene stad.

Betrokken Omniplanner(s) bij Gebiedsontwikkeling Buiksloterham Openbare werken

Omgevings- en projectmanager
Projectmanager