‘Een complexe opgave in een hoog stedelijk gebied.’

Woningbouw Amsterdam West

2023-heden

Woningnood in Nederland blijft hoog, ook in Amsterdam. Veel ontwikkelaars willen bestaand vastgoed uitbreiden of vergroten. Woningbouwcorporaties willen hun woningen verduurzamen. Namens stadsdeel West begeleidt Anton de Hoogh zes transformatieprojecten.

Een complexe opgave in een hoog stedelijk gebied. De gemeente zet in op een goede verdeling van woningtypes (40% sociaal, 40% middelhuur en 20% koop). Bijna alle grond is eigendom van de gemeente en uitgegeven in erfpacht. Er zijn veel belangen. Ook de huidige omgeving moet de kans krijgen om mee te denken.

Als projectleider zorgt Anton ervoor dat de juiste processen worden gevolgd en dat alle belangen in beeld zijn. Concreet wordt gewerkt aan de bouw en transformatie van ongeveer 100 appartementen en 3000m2 kantoor. Daarbij houdt Anton zich dagelijks bezig met thema’s als bergen van hemelwater bij wateroverlast, verkoeling bij hittestress en oplossen van parkeerproblemen.

Betrokken Omniplanner(s)

php
Projectmanager