“Joos verzorgt het procesmanagement om de ontwikkeling van de windturbines zorgvuldig tot stand te laten komen.”

Windturbines Noorder IJ-Plas / Cornelis Douwesterrein

2022-heden

Gemeente Amsterdam heeft de ambitie klimaatneutraal te zijn in 2050. Onderdeel van deze ambitie is binnen de stadsgrenzen meer windenergie te gaan realiseren. Om aan deze ambitie bij te dragen wordt er bij de Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein een drietal windturbines ontwikkeld.

In Amsterdam is de ruimte schaars. Er wonen veel mensen en er spelen veel ontwikkelingen. Rondom de Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein wordt ook gewerkt aan transformatie van bedrijfsterrein naar woongebied. Omniplanner Joos de Bakker is als procesmanager voor de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor het vinden van de beste locatie voor de windturbines. Hiervoor praat hij met initiatiefnemers (enkele burgerenergiecoöperaties), omwonenden, natuurorganisaties, buurgemeenten, provincie en andere belanghebbenden. Joos bereid de besluitvorming door de gemeente Amsterdam voor en zorgt voor een goede afstemming met andere (ruimtelijke) ontwikkelingen. Dit project is een zoektocht waarbij steeds de afweging gemaakt wordt tussen het collectieve belang van duurzame energie en het lokaal belang van de direct omwonenden.

Betrokken Omniplanner(s) bij Windturbines Noorder IJ-Plas / Cornelis Douwesterrein

Project-, proces- en tendermanager