“ 37 Turbines komen op land en 24 in het IJsselmeer.”

Windplanblauw

2021-2022

SwifterwinT vormt samen met Vattenfall Windplanblauw. Binnen dit plan worden de huidige 74 windturbines vervangen door 61 grotere windturbines met meer vermogen. Dit windpark komt aan de noordwesthoek van Flevoland in de gemeenten Dronten en Lelystad. 37 Turbines komen op land en 24 in het IJsselmeer. Het windpark levert groene stroom op voor circa 400.000 huishoudens. De windturbines op land en 10 turbines in het water worden door SwifterwinT B.V. ontwikkeld.

Omniplan verzorgt het omgevingsmanagement namens SwifterwinT richting de leden en aandeelhouders. De nadruk ligt op het afronden en naleving van de contracten, het tijdig beschikbaar zijn van de gronden voor de realisatie, de sanering van de bestaande turbines en de communicatie naar de achterban. Door zorgvuldig en vroegtijdig te communiceren en participeren worden de vele belangen goed behartigd.

Betrokken Omniplanner(s)

Project- en procesmanager