‘Een groot deel van de wijkaanpak is bewustwording. De uitdaging is om daar de juiste tools voor te ontwikkelen.’

Wijkaanpak warmtetransitie Utrechtse Heuvelrug 

2022 – 2023

Het team Duurzaamheid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt aan brede klimaatambities. Belangrijk onderdeel van deze ambities is de warmtetransitie, waarbij het doel is alle gebouwen in de gemeente klaar te maken voor lage temperatuurverwarming en te voorzien van een andere warmtebron dan aardgas.  

Omniplanner Hinde Schmidt werkt aan de eerste wijkaanpak warmtetransitie van de gemeente. Hinde kan binnen dit project haar ervaring met participatie en communicatie goed inzetten, juist omdat de wijkaanpak nog in ontwikkeling is. Zij werkt aan de eerste uitvoeringsaanpakken, bijeenkomsten, enquêtes en de opzet van een online participatieplatform. De wijkaanpak valt of staat bij de betrokkenheid van inwoners, en hun bereidheid om hun eigen woning te verduurzamen. Het is dus niet alleen een klassiek participatie traject waarbij wordt gevraagd om input van inwoners, maar ook een bewustwordingscampagne om inwoners aan te sporen en te begeleiden bij verduurzaming.

Daarom werkt ze aan een schaalbare aanpak voor de volgende wijken en ontwikkelt ze aanbod voor de wijkbewoners dat hen kan ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Dit zijn bijvoorbeeld analyses van referentiewoningen, themabijeenkomsten en vaste contactmomenten. Verder is Hinde verantwoordelijk voor de participatiewerkzaamheden in aanloop naar het nieuwe programma duurzaamheid van de gemeente en werkt ze aan een aanpak tegen energiearmoede.  

 

Betrokken Omniplanner(s) bij Wijkaanpak warmtetransitie Utrechtse Heuvelrug

Projectmanager