‘De warmtetransitie verkleint onze CO2-voetafdruk en biedt de kans om samen te bouwen aan een groenere en gezondere toekomst.’

Warmtetransitie Lelystad

2024-heden

Lelystad wil in 2050 volledig overgestapt zijn naar duurzame energie. Dit betekent dat wordt gestopt met het gebruik van aardgas.

Met het gemeentebrede programma ‘Op weg naar nieuwe energie’ wordt invulling gegeven aan de warmtetransitie in de gemeente Lelystad. Het programma is opgedeeld in meerdere deelprojecten. Een van de projecten is gericht op het centrumgebied van Lelystad dat als eerste in de ‘Volgorde der wijken’ van het aardgas af gaat. Om dit te kunnen doen moeten de faciliteiten voor de gebouwen en eigenaren op orde worden gebracht om klaar te zijn voor de grote overstap.

Hoe een wijk van aardgas overgaat op duurzame energie en welke keuze daarbij wordt gemaakt wordt uiteindelijk vastgelegd in een wijkuitvoeringsplan. Dit is een plan dat in nauwe samenwerking met bewoners, bedrijven en organisaties tot stand komt.

Omniplanner Amanda van Buuren is bij de warmtetransitie van Lelystad betrokken als projectmanager en ziet dit project als een kans om mee te helpen in het bouwen aan een groenere en gezondere toekomst.

Meer informatie over het project lees je hier.

Betrokken Omniplanner(s) bij Warmtetransitie Lelystad

php
Project- en omgevingsmanager