‘Bijna alle warmte die gebruikt wordt voor het verwarmen van woningen en bedrijven is nu nog afkomstig uit fossiele bronnen zoals aardgas.’

WarmtelinQ

2022-2023

Nederland heeft de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Bijna alle warmte die gebruikt wordt voor het verwarmen van woningen en bedrijven is nu nog afkomstig uit fossiele bronnen zoals aardgas. Gasunie legt daarom WarmtelinQ aan, een ondergrondse warmteleiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven gebruikt kan worden om woningen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen. Die restwarmte, die anders geloosd zou worden, wordt hiermee nuttig gebruikt. WarmtelinQ biedt daarnaast ook de mogelijkheid om in de toekomst andere duurzame warmtebronnen aan te sluiten, mits ze aan de technische eisen voldoen. WarmtelinQ loopt via Vlaardingen, Delft en Rijswijk van de Rotterdamse haven naar het centrum van Den Haag. Vanaf Rijswijk zal ter uitbreiding ook een ondergrondse warmteleiding naar Leiden worden aangelegd, die naar verwachting medio 2027 operationeel is. Het tracédeel Vlaardingen – Den Haag is momenteel al in uitvoering.

Met WarmtelinQ werkt Gasunie aan de verduurzaming van de warmtevoorziening in Zuid-Holland. Dit opent de deur naar vele nieuwe mogelijkheden voor duurzame warmte in de toekomst, maar tegelijkertijd is het aanleggen van een leiding voor restwarmte voor veel stakeholders nog onbekend terrein. Als communicatie adviseur is Omniplanner Lot daarom mede verantwoordelijk voor het creëren van bekendheid voor het project en het tijdig informeren van betrokken stakeholders over de verwachte gevolgen van – de aanleg van – WarmtelinQ, maar natuurlijk ook de grote voordelen die het hen te bieden heeft. Daarvoor werkt zij nauw samen met een team van onder andere omgevingsmanagers en omgevingscoördinatoren vanuit Gasunie zelf, maar ook vanuit de betrokken aannemers en gemeenten.

Begin 2022 is gestart met de voorbereiding van de aanleg van de ondergrondse warmteleiding. Naar verwachting zal in de loop van 2025 de aanleg van de uitbreiding starten en kan medio 2027 de eerste warmte aan Leiden en omliggende gemeenten geleverd worden.

Betrokken Omniplanner(s) bij WarmtelinQ