“In de afgelopen 20 jaar is het merendeel van de Kolenkitbuurt vernieuwd, maar het is nog niet af!”

Vernieuwing Kolenkitbuurt Amsterdam West

2021-heden

In de afgelopen 20 jaar is het merendeel van de Kolenkitbuurt vernieuwd, maar het is nog niet af! De komende jaren wordt het laatste stuk van de buurt (Kolenkit Noord en het Middengebied) opgeknapt. 700 woningen worden vernieuwd, net als de omliggende openbare ruimte. Omniplanners Lucas Vaartjes en Lisette van Leeuwen werken beiden als projectmanagers aan dit sluitstuk van de buurt.

Als projectmanagers zetten Lucas en Lisette zich in voor het ontwikkelen van een (financieel) haalbaar vernieuwingsplan. Dit plan wordt opgesteld in samenwerking met interne en externe partijen waarbij Lucas en Lisette verantwoordelijk zijn voor de onderlinge afstemming. Thema’s die hierbij centraal staan zijn onder andere leefbaarheid, stedenbouw, woningprogrammering, parkeren, vergroening en participatie.

De komende tijd zijn Lucas en Lisette druk bezig met het opstellen van de Investeringsnota. Een mooie mijlpaal, want dit is de een na laatste fase voordat het Middengebied in uitvoering gaat, en dus een stap dichterbij een mooiere en leefbare buurt.

Betrokken Omniplanner(s) bij Vernieuwing Kolenkitbuurt Amsterdam West

Projectmanager