‘Ons Zwolle van morgen 2030’

Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie

2023

Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet heeft de gemeenteraad van Zwolle op 13 september 2021 de Omgevingsvisie: ‘Ons Zwolle van morgen 2030’ vastgesteld. Met de vaststelling van de Omgevingsvisie vervalt het structuurplan Zwolle 2020 dat in 2008 is vastgesteld en diverse daarna vastgestelde sectorale beleidsdocumenten. Deze vaststelling van de Omgevingsvisie biedt een handelingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen van Zwolle voor de komende 10 jaar.

De vaststelling van de Omgevingsvisie vraagt ook een nieuwe manier van werken: duidelijke prioriteiten, volledig integraal en meer gebiedsgericht. Hoe deze manier er uit gaat zien, dient zich te vertalen in een uitvoeringsagenda. Siewan Kleve is als procesmanager betrokken bij het tot stand komen van deze uitvoeringsagenda. Samen met beleidsadviseurs van de gemeente geeft ze richting aan het proces en de inhoud van de omgevingsvisie. Deze procesmatige aanpak is nodig zodat de Omgevingsvisie daadwerkelijk een sturend instrument is voor de gemeente.

Betrokken Omniplanner(s) bij Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie