“Het is geweldig om, samen met de bewoners van Egomond-Binnen, zo’n belangrijke plek in het dorp vorm te geven.”

Uitbreiding en verduurzaming dorpshuis De Schulp Egmond-Binnen

2022-heden

Omniplanners Menno Schermer en Isabel Kuipers zijn projectleider en projectmanager van het project ‘Uitbreiding en verduurzaming dorpshuis De Schulp’, onderdeel van de pijler ‘Vitale Kernen’ binnen de gemeente Bergen. Vanuit de raad is de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de toekomst van dit dorpshuis. Samen met hun projectteam hebben Menno en Isabel een Programma van Eisen, een ruimtestaat, een investeringsraming en een raming voor de toekomstige exploitatie opgesteld. Ook is er in het onderzoek beschreven hoe de overdracht  van de grond en het vastgoed richting de gemeente kan worden vormgegeven. Inmiddels is het voorstel door het college en de raad heen en komt dit project in de ontwerpfase. Het dorpshuis heeft een belangrijke functie voor Egmond-Binnen. Participatie speelt daarom een grote rol binnen dit project. Menno en Isabel hebben het doel om een toekomstbestendig dorpshuis te realiseren, samen met de bewoners van Egmond-Binnen.

Betrokken Omniplanner(s) bij Uitbreiding en verduurzaming dorpshuis De Schulp Egmond-Binnen

php
Programma- en Projectmanager
php
Projectmanager