“Er vestigden zich onder andere afvalverbrandings-fabrieken en de eerste Fokker vliegtuigenfabriek. Tegenwoordig verandert Buiksloterham naar een werk- en woongebied.”

Transformatie Buiksloterham naar woon- en werkwijk

2019-heden
Referentie: Buiksloterham.nl

Van oorsprong is Buiksloterham, gelegen in Amsterdam Noord, een industriegebied. Er vestigden zich onder andere afvalverbrandingsfabrieken en de eerste Fokker vliegtuigenfabriek. Tegenwoordig verandert Buiksloterham naar een werk- en woongebied. In 2009 is het bestemmingsplan vastgesteld en in 2010 kwamen de eerste zelfbouwkavels op de markt. In 2014 namen de eerste bewoners hun intrek in Buiksloterham. Honderden woningen zijn nu in ontwikkeling en de komende tien jaar worden er nog duizenden bijgebouwd. De gebiedsontwikkeling van Buiksloterham loopt tot ongeveer 2030.

Bij deze transformatie naar een werk- en woongebied staan duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel. Er worden slimme energienetwerken (Smartgrid) en deelsystemen (beweging van bezit naar gebruik) ontwikkeld. Bovendien worden er ingezet op het hergebruik van gronden en materialen.

Pam Wijk werkt als junior projectmanager aan de gebiedsontwikkeling van Buiksloterham. Ze heeft verschillende ontwikkelkavels onder haar hoede en begeleidt deze van planvorming naar uitvoering.

Betrokken Omniplanner(s)

Projectmanager