“Doordat deze twee complexe opgaves veel invloed op elkaar hebben, moet er geschakeld worden tussen verschillende experts op verschillende gebieden.”

Steigers en ligplaatsen Houthavens, Amsterdam-West

2021-heden

De Houthavens, gelegen in stadsdeel West van Amsterdam, kennen een lange geschiedenis. Van oudsher was dit gebied een opslag- en overslagplaats voor hout, tegenwoordig bestaat het gebied voornamelijk uit woningen. Voordat deze woningbouw werd gerealiseerd, waren er 45 woonschepen in het gebied aanwezig. Deze moesten verplaatst worden naar een tijdelijke ligplaats om te kunnen bouwen. Daarnaast geldt voor een groot deel van de woonschepen dat zij een nieuwe plek moeten krijgen in de vernieuwde haven. Het ontwerp van deze steigers en het opstellen van een verdelingsplan voor de woonschepen in het Houthavengebied behoren tot de scope van dit project.

Omniplanner Jeroen Bartels is als junior projectmanager aangesloten bij het projectteam dat verantwoordelijk is voor zowel de nieuwbouw van de steigers als de verdeling van de woonboten. Doordat deze twee complexe opgaves veel invloed op elkaar hebben, moet er geschakeld worden tussen verschillende experts op verschillende gebieden. Dit vereist veel afstemming en vergaderingen met mensen met verschillende achtergronden. Dat sluit precies aan bij waar Jeroen energie van krijgt: tussen veel mensen schakelen en bij alle aspecten van het project betrokken zijn!

Betrokken Omniplanner(s) bij Steigers en ligplaatsen Houthavens, Amsterdam-West

php
Projectmanager