“Wat kan en mag er wel in het gebied en wat kan en mag er niet?”

Ruimtelijke visie bedrijventerrein Landlust/Westerkwartier

2021-2023

Vanuit stadsdeel West is al langere tijd de behoefte om beter inzicht te krijgen in het functioneren van de bedrijventerreinen Landlust & Westerkwartier en de kansen en mogelijkheden die deze terreinen bieden. Voor de bedrijventerreinen mist een integrale ruimtelijke visie terwijl veel initiatiefnemers een beroep doen op het stadsdeel met betrekking tot de ontwikkelmogelijkheden.

De gemeenteraad heeft medio 2020 in de bedrijvenstrategie besloten de terreinen Landlust & Westerkwartier te behouden als bedrijventerrein en beter te laten aansluiten op het omringende stedelijk weefsel. Het vestigingsklimaat dient versterkt te worden door, waar mogelijk, de ruimte op de terreinen intensiever te benutten en bedrijfspanden te verduurzamen. Vanuit de eigenaren en ondernemers in het gebied is behoefte aan perspectief. Wat kan en mag er wel in het gebied en wat kan en mag er niet? Verschillende initiatiefnemers zien ontwikkelmogelijkheden en daarvoor is in het verleden ook al menig beroep op het stadsdeel gedaan. Er is dus behoefte aan een ruimtelijke visie op het gebied en de ontwikkelmogelijkheden die er liggen.

Omniplanner Lucas Vaartjes is als projectmanager verantwoordelijk voor het proces-, programma- en projectmanagement voor de ontwikkeling van een visie voor een toekomstbestendig bedrijventerrein. Onderliggende doelen van de visie zijn het verduurzamen, verdichten en intensiveren van het bedrijventerrein, het hiervoor inspireren en enthousiasmeren van (de zittende) ondernemers, het verhelderen van de (on)mogelijkheden voor (de zittende) ondernemers, het (mede) realiseren van lopende en gewenste initiatieven en het verhogen van de organisatiegraad in het gebied.

Betrokken Omniplanner(s)

Projectmanager