‘De roerganger verbindt Rochdale met de andere netwerkpartners’

Roerganger Ontwikkelbuurten Zaandam & Amsterdam Zuid-Oost

2017 – 2019

Rochdale heeft bezit veel woningen in de sociaaleconomisch slechtst presterende wijken in Nederland, waaronder in Zaanstad Poelenburg en Amsterdam Zuid Oost. Er is met alle netwerkpartners een samenhangende aanpak gestart op sociaal, maatschappelijk, economisch, ruimtelijk en fysiek gebied. Bij de opdrachtgevers is de wens naar roergangers ontstaan om de in de in de loop der tijd ontstane schotten tussen de diverse afdelingen en verantwoordelijkheden te verminderen en projecten meer in gezamenlijkheid en met gedeelde doelen aan te pakken.

Omniplan fungeert hierin als roerganger. Deze roerganger organiseert binnen Rochdale ambitie, focus, afstemming en integraliteit. De roerganger verbindt Rochdale met de andere netwerkpartners. Ook vindt er interne coaching on the job plaats.Voor de ontwikkelingsgebieden zijn ambities geformuleerd, deelprojecten benoemd en rollen en taken gedefinieerd. De focus ligt naast vastgoedontwikkeling nu ook op de leefsituatie en woonomgeving van de bewoners. Er is dus zowel een fysieke als een sociale opgave.

Betrokken Omniplanner(s) bij Roerganger Ontwikkelbuurten Zaandam & Amsterdam Zuid-Oost

Projectmanager