Een van de drie complexen is ook aangewezen als rijksmonument, waardoor er veel eisen aan renovatie gesteld zijn. 

Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek

2017-2019

Het stuwensemble Nederrijn en Lek bestaat uit drie stuw- en sluiscomplexen: bij Driel, Amerongen en Hagestein. Met het stuwensemble reguleert Rijkswaterstaat de waterstand in de Nederrijn en Lek en in de IJssel. De stuwen zijn al 50 jaar in gebruik. Daarom zijn ze toe aan een grondige renovatie. Siemens renoveert in opdracht van Rijkswaterstaat de drie stuwensembles in de Nederrijn en Lek. Onderdeel van deze werkzaamheden is de vervanging van de vizierschuiven, grote stalen bogen die als waterkering functioneren en het realiseren van besturing op afstand. Een van de drie complexen is ook aangewezen als rijksmonument, waardoor er veel eisen aan renovatie gesteld zijn. 

Omniplan verzorgt het omgevingsmanagement voor Siemens. Dat betekent enerzijds het overleggen met bevoegd gezag over de oplossingen, waarbij met name de esthetische aspecten een belangrijke rol spelen. Daarnaast worden ook de benodigde vergunningen aangevraagd door Omniplan. Dit is een permanente afstemming tussen technische en esthetische aspecten, de wensen vanuit de omgeving en een krappe planning. 

In samenwerking met overheden, Rijkswaterstaat, erfgoedcommissie en Siemens zijn er goede afspraken gemaakt, waardoor het complex op een verantwoorde manier en met behoud van het historisch karakter gerenoveerd wordt.  

Betrokken Omniplanner(s)

Project- en procesmanager