“Omniplan helpt de Amsterdamse School met het opzetten en realiseren van een doelmatige en rechtmatige Europese aanbesteding.”

Realisatie Europese aanbesteding Amsterdamse School

2019-2020

De afgelopen jaren is bij alle clusters van de gemeente Amsterdam meer aandacht gekomen voor het verder professionaliseren van ambtelijk opdrachtgeverschap (AOG), planmatig werken en proces-, programma- en projectmanagement (4 P’s). Dit maakt dat deze expertises zo belangrijk zijn geworden in de resultaatsturing van de gemeente dat ze vanuit vak- en persoonlijke ontwikkeling een professionele benadering en invulling verdienen. Er zijn hoge verwachtingen van opdrachtgevers: resultaten moeten snel en liefst op een innovatieve wijze worden behaald. Door de grote vraag zien enkele clusters zich onvoldoende geholpen door hun intern opleidingsinstituut, de Amsterdamse School. Het doel is een Europese aanbesteding waarin de beste trainingsbureaus geselecteerd worden die afdoende invulling kunnen geven aan de opleidingsbehoefte aangaande AOG en de 4 P’s. Optioneel kan de leergang uitgebreid worden met een complementaire opleiding.

Omniplan helpt de Amsterdamse School met het opzetten en realiseren van een doelmatige en rechtmatige Europese aanbesteding. Dit doet ze door een plan van eisen (PvE) op te stellen en deze tezamen met de inkoopstrategie en de marktverkenning als input voor de aanbesteding te gebruiken. Omniplan is eindverantwoordelijk voor het juist en correct doorlopen van alle procedures gepaard gaande met een Europese aanbesteding. Uiterlijk in september 2019 dienen de beste trainingsbureaus te zijn geselecteerd die tezamen met gemeentelijke trainers afdoende invulling geven aan de opleidingsbehoefte van de clusters.

Betrokken Omniplanner(s)

Directeur en projectmanager