“Omniplan is door de gemeente Amsterdam gevraagd om het team Zelfbouw te versterken.”

Programma Zelfbouw Amsterdam

2020-2022

In Amsterdam is het mogelijk om op verschillende manieren een huis zelf (te laten) bouwen. Individueel of samen met anderen. Bij zelfbouw staan de wensen van de eigenaar centraal. Binnen de randvoorwaarden is de vrijheid om zelf een woning te realiseren. De gemeente Amsterdam heeft verschillende locaties in de stad aangewezen waar men aanspraak kan doen op het bouwen van een eigen woning.

Omniplan is door de gemeente Amsterdam gevraagd om het team Zelfbouw te versterken. Het programmateam richt zich volledig op de realisatie van de gemeentelijk zelfbouwambitie. Het team faciliteert in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en voert regie op het verzamelen van locaties die geschikt zijn voor zelfbouw. Daarnaast begeleidt het team de gemeentelijke projectorganisatie waaronder de stadsdelen bij de uitgifte van hun zelfbouwaanbod. Een belangrijke ambitie is het realiseren van woningen door een wooncoöperatie. Een wooncoöperatie is een vorm van collectief wonen. De bewoners geven samen vorm aan zelfbeheer en zelfbestuur.

Vanuit het team Zelfbouw is de projectleider vanuit Omniplan betrokken voor wooncoöperaties. Begeleiding van selectieprocedures en het ontwikkelen en verbeteren van het zelfbouw proces behoren tot deze rol. Ook de continuïteit en uniformiteit van de zelfbouwaanpak in de stad door ontwikkelen en de kennis delen staat hierbij centraal. Voor één van de pilotlocaties voor wooncoöperaties, het Archimedesplantsoen, is Omniplan tevens projectleider.

Het doel is om voldoende zelfbouwaanbod voor wooncoöperaties te realiseren. Op korte termijn moeten 2 à 3 locaties voor wooncoöperaties op de markt worden gebracht en op lange termijn 15 tot 20 locaties.

Betrokken Omniplanner(s)

Programma- en Projectmanager