‘Belangrijk daarbij is dat iedereen kan meedoen. Er wordt daarom veel samengewerkt met bewoners, bedrijven en organisaties.’

Programma Energietransitie Amersfoort

2023-heden

Amersfoort wil in 2050 een duurzame en CO2-neutrale stad zijn. Het tussendoel is 55 procent minder CO2 uitstoot in 2030. Het gemeentebrede programma Energietransitie werkt aan realisatie van deze doelen via drie sporen:

  • inwoners, organisaties en ondernemers helpen om woningen en gebouwen te isoleren en energie te besparen.
  • alle energie duurzaam opwekken en slim gebruiken
  • stap voor stap alle woningen en bedrijven duurzaam (zonder aardgas) en betaalbaar verwarmen

Belangrijk daarbij is dat iedereen kan meedoen. Er wordt daarom veel samengewerkt met bewoners, bedrijven en organisaties.

Binnen het programmateam energietransitie werken circa 25 projectmanagers, assistenten en adviseurs uit diverse afdelingen samen om handen en voeten te geven aan de energietransitie.
Omniplanner Mieke Coenen is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het programma en bewaakt de voortgang. Zij coacht het team, werkt samen met de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever en is betrokken bij complexe besluitvorming. Daarnaast werkt zij aan een nieuw programmaplan en uitbreiding van het team.

Betrokken Omniplanner(s) bij Programma Energietransitie Amersfoort

php
Programmamanager