“Het Programma heeft als ambitie in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn. ”

Programma duurzaamheid Utrechtse Heuvelrug

2018-2023

Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft stevige duurzaamheidsambities. Omniplanner Mieke Coenen vervulde meerdere jaren de rol van programmamanager van het Programma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal. Opdracht was om te komen tot een geactualiseerd programma, een goede communicatiestrategie en een voorstel voor een toekomstbestendige organisatie en daarnaast de dagelijkse aansturing van het programma. Belangrijk hierbij was het zorgen voor samenhang tussen de verschillende thema’s en projecten binnen het programma en het onderhouden van contacten met andere programma’s en thema’s en met externe partijen. Ook was Mieke eindverantwoordelijk voor de besluitvorming over de RES, de komst van zonnevelden en de Transitievisie Warmte. Eindresultaat was een concept programma, dat goed aansluit op het raadsuitvoeringsprogramma, een communicatiestrategie, een Lokaal Klimaatakkoord en een online interactief platform voor organisaties en bewoners. Daarnaast is het programmateam flink uitgebreid met nieuwe collega’s. Dit deed Mieke in nauwe samenwerking met het programmateam, de ambtelijk opdrachtgever en de teamleiders.

Betrokken Omniplanner(s)

Projectmanager
Programmamanager
Projectmanager