“Landsdeel Oost is als pilot gebied de eerste die een omgevingsagenda opstelt.”

Pilot omgevingsagenda landsdeel Oost

2019-2020

De concept Nationale Omgevingsvise (NOVI) is onlangs gepubliceerd. Uit deze omgevingsvisie worden omgevingsagenda’s opgesteld met uitvoeringsafspraken over wat er in de NOVI beschreven staat. Landsdeel Oost (bestaande uit de provincie Gelderland, provincie Overijssel, regio Zwolle en regio Twente) is als pilot gebied de eerste die een omgevingsagenda opstelt. De omgevingsagenda bestaat uit negen verschillende opgaven, waarvan ‘Klimaatbestendige Groeiregio Zwolle’ er eentje is. De gemeente Zwolle is voor een deel van de input voor deze opgave van de omgevingsagenda verantwoordelijk.

Bij dit proces zijn veel spelers betrokken. Experts van verschillende ministeries, de beide provincies en de gemeenten uit de regio Zwolle stellen gezamenlijk de input op. Omniplan vervult de rol van projectsecretaris/procesmanager in het opstellen van de input vanuit de gemeente Zwolle in de omgevingsagenda om dit complexe proces te stroomlijnen.

Betrokken Omniplanner(s) bij Pilot omgevingsagenda landsdeel Oost

php
Projectmanager