‘In het Noorderkwartier komen enkele honderden woningen en plek voor creatieve industrie, ict en de culturele sector.’

NOVI Noordzeekanaalgebied

2021-2023

Nederland staat voor een aantal grote opgaven: een groot woning tekort, overschakelen op duurzame energie, meer ruimte voor water en we willen leefbare wijken en toegang tot een groene omgeving. Veel van deze opgaven vragen om ruimte, maar die is schaars. Het Rijk heeft met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) inrichtingsprincipes vastgesteld om de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen. Hierbij werkt het Rijk samen met meerdere regio’s waar grote complexe ruimtelijke vraagstukken samenkomen.

Het Noordzeekanaalgebied is aangewezen als één van de NOVI-gebieden. Complexe vraagstukken zoals verstedelijking, de energietransitie, ruimte voor groen en ruimte voor economische activiteiten moeten een plek krijgen in het gebied. Deze ruimtelijke vraagstukken zijn niet zomaar te combineren; een gedragen ruimtelijke strategie is nodig voor de doorontwikkeling van dit gebied. Het Rijk werkt samen met de regionale partners, waaronder de gemeente Zaanstad, aan een duurzame en integrale aanpak voor dit gebied.

Omniplanner Suzanne Bleijenberg vervult de rol van procesmanager voor de gemeente Zaanstad binnen het NOVI-traject betreffende het Noordzeekanaalgebied

Betrokken Omniplanner(s)

Projectmanager