“In 2021 heeft de Regio Zwolle de status van Novi gebied verkregen.”

NOVEX-gebied regio Zwolle

2020-2023

De concept nationale omgevingsvisie (NOVI) is klaar. Hierin staan een visie en toekomstige inrichtingsprincipes voor de ruimtelijke ordening van Nederland. In de NOVI worden een aantal gebieden aangewezen die opgaven in zich hebben waar heel Nederland voor staat. Zo ook Klimaatbestendige Groeiregio Zwolle. In deze regio worden de groei en verstedelijking die plaatsvindt klimaatadaptief en klimaatbestendig uitgevoerd.  Dit is noodzakelijk, omdat de regio in een delta ligt en water uit veel verschillende richtingen komt. Er wordt hier gebouwd aan de Delta van de Toekomst.

In 2021 heeft de Regio Zwolle de status van Novi gebied verkregen. Inmiddels wordt er in het gebied druk gewerkt aan het uitdragen van de gedachte van de klimaatbestendige groeiregio en het principe van water en bodem sturend. Vanuit de gedachte van het werken als één overheid zitten we met verschillende overheden en gebiedspartners aan tafel om verstedelijking en het watersysteem, ruimte en toekomst te bieden voor de hele Regio.

Omniplan levert een secretaris die zorgt voor een soepel verloop van het proces en de bestuurlijke afstemming.

Betrokken Omniplanner(s) bij NOVEX-gebied regio Zwolle

php
Projectmanager
php
Projectmanager