‘Door in gesprek te blijven met bewoners en bestuurders is de Nota op diverse punten aangepast. Het lokale bestuur staat achter het voorstel. ’

Nota parkeermaatregelen Amsterdam Nieuw-West

2019

Nieuw-West kent een aantal buurten met een te hoge parkeerdruk. Er worden verschillende maatregelen voorgesteld (nota parkeren Nieuw-West) om deze parkeerproblematiek terug te dringen. Het onderwerp ligt gevoelig. Het invoeren van betaald parkeren ligt onder de loep ligt bij bewoners, pers en bestuurders. Met een team van professionals is het gevoelige onderwerp ter besluitvorming gebracht. Door in gesprek te blijven met bewoners en bestuurders is de Nota op diverse punten aangepast. Het lokale bestuur staat achter het voorstel.

Het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West heeft gemotiveerd afgeweken van het advies van de Stadsdeel commissie en een advies gegeven in de vorm van de Nota aan het college van B&W. Het college kon zich vinden in de voorgestelde maatregelen, maar heeft het vanwege onvoldoende draagvlak de Nota uitgesteld en niet verder gebracht naar de raad. Het is echter niet uitgesloten dat wanneer de problematiek en het draagvlak groeit, de nota opnieuw ter besluitvorming zal worden gebracht.

Vanuit Omniplan is een projectleider verantwoordelijk voor het herschrijven van de Nota parkeermaatregelen, het organiseren van diverse bewonersavonden, stadsdeelcommissie vergaderingen en de (lokale) bestuurlijke besluitvorming.

Betrokken Omniplanner(s)