“Het gebied heeft een agrarische bestemming en wordt deels voor tulpenteelt gebruikt.”

Nieuwe natuur in Zanderij Noord

2023- heden

Direct tegen de duinen aan willen de gemeente Castricum, provincie Noord-Holland en PWN nieuwe natuur ontwikkelen. Natuur die inspeelt op de toekomst. Natuur, dat water van piekbuien opvangt en vasthoudt, en zo bijdraagt aan het vergroten van de zoetwatervoorraad. Natuur die je kunt beleven, met meer recreatiemogelijkheden en natuureducatie. Het gebied heeft nu een agrarische bestemming en is deels in gebruik voor  de tulpenteelt. Voor de realisatie van de Zanderij Noord wordt circa 30 hectare grond verworven.

Omniplanner Joos de Bakker is projectleider bij de gemeente Castricum en zorgt ervoor dat de gehele planvorming soepel loopt. Joos vindt in dit project de belangen van de grondeigenaren belangrijk. Zij willen liever hun grond niet verkopen, omdat ze hier hun bedrijven hebben zitten. Joos is samen met hen op zoek naar goede oplossingen.

Betrokken Omniplanner(s) bij Nieuwe natuur in Zanderij Noord

php
Omgevings-, project- en procesmanager