‘Dit maakt het een maatschappelijke vorm van ontwikkelen, maar ook complex.’

Nieuwbouw Ringspoorzone Noord, Amsterdam-West

2022-heden

De stedelijke vernieuwing van de Kolenkitbuurt is in volle gang. Vrijwel alle gebieden zijn of worden gerenoveerd, gesloopt voor nieuwbouw of heringericht. Het noordelijke deel van de Kolenkitbuurt, waaronder Ringspoorzone Noord, is tot nu toe echter vrijwel ongemoeid gebleven. De verantwoordelijke portefeuillehouder van Stadsdeel West heeft op 22 juni 2016 besloten de locatie van Ringspoorzone Noord via een tender voor ontwikkeling aan de markt aan te bieden.

Er is gekozen om de kavel aan te bieden aan een wooncoöperatie (niet te verwarren met wooncorporatie). Een wooncoöperatie is een vorm van collectief wonen waarbij bewoners van alles met elkaar delen. Dat varieert van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke tuin tot een gezamenlijk huishouden, van gemeenschappelijk ingekochte zorg tot een gezamenlijke opvang van kinderen. De wooncoöperatie is ook de eigenaar van het gebouw en de erfpachter. De leden van de wooncoöperatie zijn samen verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het beheer van hun gebouw. Dit maakt het een maatschappelijke vorm van ontwikkelen, maar ook complex. Een wooncoöperatie is immers een enthousiaste vereniging van mensen, maar heeft vaak niet de kennis en kunde van een commercieel ontwikkelaar of woningcorporatie.

Vanuit Omniplan is Lucas Vaartjes als projectmanager verantwoordelijk voor de begeleiding van de uitvoeringsfase. Lucas is vlak na de ingang van de optieovereenkomst tussen wooncoöperatie Eureka! en de gemeente Amsterdam op het project gekomen. Hij begeleidt het project van het eerste schetsontwerp tot het definitief ontwerp en de omgevingsvergunning. Daarnaast begeleidt hij de uitvoering van het bouwrijp maken en de afstemming, goedkeuring en besluitvorming rondom het maaiveldontwerp. De start van de bouw staat eind 2024 gepland na oplevering van de bouwrijpe grond.

Betrokken Omniplanner(s) bij Nieuwbouw Ringspoorzone Noord, Amsterdam West

php
Projectmanager