“Op de Brediuslocatie komen 130 tot 150 vrije sector woningen.”

Nieuwbouw Brediuslocatie Amsterdam

2022-heden

Amsterdam heeft een grote behoefte aan nieuwe woningen. Op de Brediuslocatie, waar tot 2004 een sporthal stond, komen 130 tot 150 vrije sector woningen waarvan 80% in het middensegment. Dit heeft met name als doel om de doorstroming in de Spaarndammerbuurt mogelijk te maken. Op deze manier kunnen in de buurt weer sociale huurwoningen ter beschikking komen voor de mensen die ze hard nodig hebben. Naast deze woningen, is er ook ruimte voor de ontwikkeling  van maximaal 1.000 m2 maatschappelijke en/of consumentverzorgende dienstverlening.

De Brediuslocatie markeert de stedenbouwkundige afronding van de Spaarndammerbuurt met zijn kenmerkende Amsterdamse School architectuur en vele rijksmonumenten als voorbeelden van het begin van de volkshuisvesting (begin 20e eeuw).

Sinds 2020 is het bestemmingsplan onherroepelijk en is gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding en het bouwrijp maken. Uniek in deze aanbesteding is de rol van omwonenden. Een werkgroep van bewoners neemt deel aan de selectieprocedure en heeft op de onderwerpen ruimtelijke kwaliteit en duurzame relatie met de buurt een cruciale stem.

Vanuit Omniplan is een interim assistent-projectmanager betrokken. De assistent-projectmanager is medeverantwoordelijk voor de aanbesteding van de ontwikkelaar en de participatie van omwonenden. Ook is de assistent-projectmanager betrokken bij de bestuurlijke afstemming en besluitvorming. Het resultaat is dat eind 2021 een ontwikkelaar is geselecteerd die het plan mag gaan ontwikkelen.

Betrokken Omniplanner(s)

Projectmanager
Projectmanager