“Op de Brediuslocatie komen 105 vrije sector woningen.”

Nieuwbouw Brediuslocatie Amsterdam

2022-heden

Amsterdam heeft een grote behoefte aan nieuwe woningen. Op de Brediuslocatie, waar tot 2004 een sporthal stond, komen 105 vrije sector woningen waarvan 80% in het middensegment. Dit heeft mede als doel om de doorstroming in de Spaarndammerbuurt mogelijk te maken. Op deze manier kunnen in de buurt weer sociale huurwoningen ter beschikking komen voor de mensen die ze hard nodig hebben. Naast deze woningen, biedt het gebouw ook ruimte voor de ontwikkeling van maatschappelijke en/of consumentverzorgende dienstverlening.

De Brediuslocatie markeert de stedenbouwkundige afronding van de Spaarndammerbuurt met zijn kenmerkende Amsterdamse School architectuur en vele rijksmonumenten als voorbeelden van het begin van de volkshuisvesting (begin 20e eeuw).

Sinds 2020 is het bestemmingsplan onherroepelijk en is gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding en het bouwrijp maken. Uniek in deze aanbesteding is de rol van omwonenden. Een werkgroep van bewoners neemt deel aan de selectieprocedure en heeft op de onderwerpen ruimtelijke kwaliteit en duurzame relatie met de buurt een cruciale stem.

Vanuit Omniplan is Lucas Vaartjes als projectmanager verantwoordelijk voor de begeleiding van de uitvoeringsfase. Het gaat hierbij onder meer over het definitief goedkeuren van het gebouwontwerp, de aanvraag van de omgevingsvergunning en het definitief maken van de laatste privaatrechtelijke afspraken zoals het passeren van de erfpacht. Daarnaast stuurt Lucas het Ingenieursbureau aan met betrekking tot het bouwrijp maken van het perceel en zorgt hij voor de afstemming, goedkeuring en besluitvorming rondom het maaiveldontwerp. De start bouw staat medio 2024 gepland.

Betrokken Omniplanner(s) bij Nieuwbouw Brediuslocatie Amsterdam

Projectmanager