‘Momenteel worden hiervoor locatiestudies verricht. Een onderdeel van de netverzwaring Noord-Oost Nederland is de bouw van een hoogspanningsstation op bedrijvenpark Zuid Groningen.’

Netverzwaring Noord-Oost Nederland

2020 – 2022

Om het bestaande elektriciteitsnet in Drenthe en Groningen robuust te maken voor de toekomst en aan de groeiende vraag in Noord-Oost Nederland naar transportcapaciteit – met name voor duurzame energie – te voldoen, moet het net worden versterkt en uitgebreid. Dit zorgt er o.a. voor dat duurzame initiatieven kunnen worden aangesloten op het net. Hiervoor moeten twee zonnestations worden bijgebouwd. Momenteel worden hiervoor locatiestudies verricht. Een onderdeel van de netverzwaring Noord-Oost Nederland is de bouw van een hoogspanningsstation op bedrijvenpark Zuid Groningn bij Ter Apelkanaal in de gemeente Westerwolde. Lees hier meer over de bouw van het hoogspanningsstation.

Omniplan verzorgt het projectmanagement voor TenneT tot en met de uitvoering, zodat het planologische deel goed en volgens planning doorlopen wordt en de stakeholders en omgeving goed betrokken zijn. Het resultaat is een goedgekeurd en vergund plan dat met de stakeholders en omgeving tot stand is gekomen en tot uitvoering kan overgaan.

Wil je meer informatie over het project, bekijk dan hier de website.

Betrokken Omniplanner(s) bij Netverzwaring Noord-Oost Nederland