‘De drie windgebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) moeten volgens het Energieakkoord in 2023 gerealiseerd zijn. ’

Net op Zee Ten Noorden van de Waddeneilanden

2019 – 2022

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken, op land en op zee. De aanleg van een elektriciteitsnet op zee is daar een belangrijk onderdeel van. De drie windgebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) moeten volgens het Energieakkoord in 2023 gerealiseerd zijn. In het huidige regeerakkoord is afgesproken dat daar tussen 2024 en 2030 nog eens 7 gigawatt aan windparken op zee bij komt. Ten noorden van de Waddeneilanden is één van deze extra offshore windparken.

Binnen het project wordt een platform op zee gerealiseerd, de elektriciteitsverbinding van het platform wordt naar aangelegd en er wordt een transformatorstation op land aangebracht met een verbinding naar een (al bestaand) hoogspanningsstation. Vanuit Omniplan begeleidt een assistent projectmanager de planologische fase in de zoektocht naar een geschikt tracé met een geschikte aanlandlocatie. Op deze website staat meer informatie over dit project.

Betrokken Omniplanner(s) bij Net op Zee Ten Noorden van de Waddeneilanden