“De Merwedekanaalzone verandert van een bedrijventerrein in een nieuwe stadswijk.”

Merwedekanaalzone Utrecht

2020-2021

In de Ruimtelijke Strategie Utrecht is de Merwedekanaalzone aangewezen als een belangrijke nieuwbouwlocatie in de stad. De Merwedekanaalzone verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een nieuwe stadswijk met 10.000 nieuwe woningen, een mix van huur- en koopwoningen. In de wijk wordt gebouwd in hoge dichtheden: er zijn hoogteaccenten tot zeventig meter mogelijk. Met veel groen tussen de woningen en het nieuwe Merwedepark langs het kanaal.

De nieuwe stadswijk moet het toonbeeld van gezond stedelijk leven worden: een groene autovrije wijk, goed verbonden met de stad door een fijnmazig netwerk van loop- en fietsroutes en goed openbaar vervoer. Het wordt een mix van wonen, bedrijvigheid, horeca en voorzieningen in een groene omgeving. De wijk wordt bijna energieneutraal. Het krijgt de grootste, ondergrondse warmte-koudeopslag van Nederland. Alle daken worden zoveel mogelijk voorzien van groen of zonnepanelen. De gemeente kiest voor een ambitieuze mobiliteitsstrategie: lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit krijgen de hoofdrol. De wijk wordt autovrij en ingericht op fietsers en voetgangers. Per drie woningen is één parkeerplaats beschikbaar.

Omniplan is betrokken als omgevingsmanager in het gemeentelijke projectteam. Naast de vernieuwende ambities is het bijzonder dat een stadswijk van deze omvang wordt ontwikkeld in een drukbevolkt stedelijk gebied. De Merwedekanaalzone ligt midden in Utrecht. Dit vraagt veel afstemming met een breed scala aan partijen in de directe omgeving van het project, zoals bewoners van de omliggende wijken en de gebruikers van het kanaal.

Betrokken Omniplanner(s)

Programmamanager