“Een langzaamverkeersbrug tussen twee groengebieden is een kans om de groenstructuur te versterken. ”

Langzaamverkeersbrug Amsterdam Nieuw-West

2021

Groen in de woon-, werk- en leefomgeving is van grote maatschappelijke waarde. Zo draagt groen onder andere bij aan de gezondheid van inwoners. Echter, is groen in de Nederlandse stad schaars. Vandaar staat de gemeente Amsterdam voor een opgave om haar groen aantrekkelijker en toegankelijk te maken. In diverse beleidsdocumenten wijst de gemeente kansen aan om de regionale en lokale groenstructuur te versterken. Een langzaamverkeersbrug tussen twee groengebieden is één van de genoemde kansen om de groenstructuur te versterken. Enerzijds, draagt een brug bij aan een betere doorstroming van brom(fietsers) en voetgangers. Anderzijds, is het een mogelijke ecologische en recreatieve katalysator, door haar aantrekkende werking voor bezoekers en inwoners.

Een dergelijke kans wordt in eerste instantie concreet in een startnotitie. Omniplan draagt bij aan de totstandkoming van een startnotitie voor de komst van een langzaam verkeersverbinding voor de Gemeente Amsterdam. De rol van Siewan als assistent-projectleider is het ophalen van de input vanuit beleid, onderzoek en het projectteam om dit vervolgens op papier te zetten.

Betrokken Omniplanner(s)

Projectmanager